ZAPISZ SIĘ

JOM KIPUR

A to będzie dla was wieczną ustawą: W miesiącu siódmym dziesiątego dnia tegoż miesiąca ukorzycie się i nie będziecie wykonywać żadnej pracy zarówno tubylec, jak i obcy przybysz, który osiadł wśród was. W tym dniu bowiem zostanie dokonane przebłaganie za was, aby was oczyścić. Od wszystkich waszych grzechów będziecie oczyszczeni przed Panem.(III Mojż 16:29-30)

Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze.(Hebr. 4:16)

Jom Kippur to dzień pojednania, wykupienia i oczyszczenia.

W prorockim znaczeniu ten dzień wskazuje na przyszły dzień sądu, który nastąpi po powtórnym przyjściu Mesjasza na ziemię.

W tym dniu Żydzi poszczą i powstrzymują się od wszelkiej pracy.Jest to dzień, w którym naród izraelski pości i modli się o przebaczenie grzechów. Rabini uczą, że mamy dziesięć dni po to, aby pokutować – od początku święta Trąb do zakończenia Jom Kippur, Dnia Pojednania.

Zgodnie z tradycją, jeśli człowiek nie pokutował i nie odwrócił się od grzechu w ciągu tych dziesięciu dni, Bóg wymazuje go z Księgi Życia.

W przeszłości był to jedyny dzień w roku, kiedy najwyższy kapłan mógł wejść do miejsca najświętszego w świątyni.

Przed najwyższym kapłanem stawiano dwa kozły i rzucano losy. Jeden z kozłów, na którego padł los, stawał się ofiarą za grzech całego narodu.Najwyższy kapłan wchodził za zasłonę, do miejsca najświętszego w świątyni, z krwią kozła ofiarnego za grzech całego narodu.

Pojawienie się kapłana żywym zza zasłony miejsca najświętszego świadczyło o tym, że Bóg przyjął ofiarę i przebaczył grzechy.Wtedy najwyższy kapłan podnosił ręce i modlił się nad drugim kozłem – kozłem przebłagania, którego wypędzano na pustynię. Wypuszczony kozioł miał na sobie grzechy całego narodu. O tym czytamy w Trzeciej Księdze Mojżeszowej, Księdze Kapłańskiej w 16. rozdziale.

Jeśli dzisiaj nie ma świątyni i nie składamy ofiar, to jak można otrzymać „przykrycie”, odpuszczenie i przebaczenie grzechów? Bóg powiedział, że ustanowienie o ofierze Jom Kippur jest wieczne.

Na to pytanie sam Wszechmogący Bóg dał odpowiedź: Ja, jedynie Ja, mogę przez wzgląd na siebie zmazać twoje przestępstwa i twoich grzechów nie wspomnę (Iz 43:25). Podobnie jak najwyższy kapłan, Jezus stanął za nas wszystkich przed Bogiem: Wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia (Hbr 9:12).Podobnie jak kozioł ofiarny, On przelał swoją krew za nas. I tak jak kozła przebłagania i Jego wyprowadzili za obóz.

Tak jak wówczas na kozła, później na Mesjasza włożone zostały grzechy całego świata.Jezus zmartwychwstał – nasz Arcykapłan powrócił ze śmierci do życia, by stanąć przed obliczem Bożym w miejscu najświętszym. To znaczy, że Jezus wypełnił zakon i wypełnił Jom Kippur za nas.Jezus jest wypełnieniem tych wszystkich dni. On nadaje im sens i treść.

Czy znamy Jezusa? Mam nadzieję, że tak, bo od tego, czy znamy Go, czy przyjęliśmy Go jako Mesjasza, zależy nasz los i nasza wieczność.

Sprawdź nas: