ZAPISZ SIĘ

Rosz haszana

Końcem zimy, w miesiącu Szwat, obchodzi się Tu biiSzwat, Nowy Rok Drzew.

W tym miesiącu zima spotyka się z wiosną i pierwsze drzewo, które zauważa zmianę w pogodzie, to drzewo migdałowe.

To ono pierwsze garnie się do życia i ono jest symbolem tego święta. „I doszło mnie słowo Pana tej treści: Co widzisz, Jeremiaszu? I odpowiedziałem: Widzę gałązkę drzewa migdałowego.

Wtedy Pan rzekł do mnie: Dobrze widziałeś, gdyż czuwam nad moim słowem, aby je wypełnić” (Jr 1:11-12).

CZYTAJ

CZYTAJ

JOM KIPUR

A to będzie dla was wieczną ustawą: W miesiącu siódmym dziesiątego dnia tegoż miesiąca ukorzycie się i nie będziecie wykonywać żadnej pracy zarówno tubylec, jak i obcy przybysz, który osiadł wśród was. W tym dniu bowiem zostanie dokonane przebłaganie za was, aby was oczyścić. Od wszystkich waszych grzechów będziecie oczyszczeni przed Panem.(III Mojż 16:29-30)

Jom Kippur to dzień pojednania, wykupienia i oczyszczenia.

W prorockim znaczeniu ten dzień wskazuje na przyszły dzień sądu, który nastąpi po powtórnym przyjściu Mesjasza na ziemię.

 

CZYTAJ

SUKKOT

Będziesz się weselił w [Święto Szałasów], ty i twój syn, i twoja córka, i twój sługa, i twoja służebnica oraz Lewita i obcy przybysz, i sierota, i wdowa, którzy są w twoich bramach; przez siedem dni będziesz świętował na cześć Pana, Boga twego, na miejscu, które Pan wybierze, gdyż błogosławić ci będzie Pan, Bóg twój, we wszystkich twoich plonach i w każdym dziele twoich rąk, i będziesz prawdziwie radosny.(V Mojż 16:14-15)

A było blisko żydowskie święto namiotów (…) Bracia [Jezusa] poszli na święto, wtedy i On poszedł, nie jawnie, lecz jakby po kryjomu (…) A gdy minęła połowa świąt, wstąpił Jezus do świątyni i nauczał (…) A w ostatnim, wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej.(Ew. Jana 7:2-38)

Sprawdź nas: